Вимоги до заповнення файлу для імпорту номенклатури

09.10.2023
895

Імпорт здійснюється із файлу Excel (формату .xls та .xlsx) або файлів формату .csv, що містять перелік товарних позицій та їх основні параметри (найменування, артикул, одиниця виміру, код УКТЗЕД тощо).

Структура файлу повинна відповідати наступним вимогам:

 • файл містить перший рядок-заголовок з назвами колонок файлу, що відповідають параметру, який в них зберігається (наприклад, Найменування, Ціна, Група, Артикул тощо);
 • файл повинен містити обов'язкові поля (колонки): Артикул, Найменування, Ціна продажу, Одиниця виміру, якщо обов'язкові поля у файлі відсутні, імпорт не виконується;
 • кожній товарній позиції відповідає окремий рядок файлу;
 • кожен параметр товарної позиції зберігається у окремій клітинці файлу;
 • колонка Тип повинна містити ознаку: "1" - товар, "2"- послуга або "3" - ломбардні операції: послуга/операція видачі.

Структуру файлу та приклад заповнення полів наведено у таблиці:

Під час імпорту виконується перевірка даних, залежно від результатів перевірки заповнення довідника здійснюється за наступними правилами:

 • якщо не встановлено відповідність для поля Група, поле у імпортованому файлі пусте або відсутнє - товар буде додано у групу Інше; якщо поле містить значення, але вказана група відсутня у базі - товар також імпортується у групу Інше;
 • якщо не встановлено відповідність для поля Літера, поле у імпортованому файлі пусте або відсутнє, запис буде імпортовано із системною літерою для вказаної відсоткової ставки (20% – літера А, 7% – літера Б тощо);
 • при імпорті товарів з кодами УКТ ЗЕД, що починаються на 1001, 1003, 1005, 1201, 1205, 120600, автоматично проставляється ставка ПДВ 14%. Для такої номенклатури у Картці товару поле Акцизний податок та Збір ПФ недоступне для редагування;
 • якщо для поля Тип не встановлено відповідність, поле у файлі пусте, відсутнє або містить некоректне значення, товару присвоюється тип – «товар».
 • якщо ціна містить більше 2 знаків після коми, значення буде заокруглена до 2 знаків після коми, залежно від значення третьої цифри після коми:
  • від 0 до 4 – ціна заокруглюється у бік зменшення(цифри, починаючи з 3-ї позиції після коми відкидаються);
  • від 5 до 9 – ціна заокруглюється у бік збільшення (цифра на 2-й позиції після коми збільшується на 1).

Номенклатурна одиниця не імпортується, якщо:

 • разом зі ставкою ПДВ 14% значення УКТ ЗЕД не заповнено або не відповідає зазначенням, що починаються на 1001, 1003, 1005, 1201, 1205, 120600;
 • не зазначено код УКТЗЕД, але вказано значення 5% та літеру для акцизного податку та встановлено тип "товар";
 • записи, що містять некоректні значення коду УКТ ЗЕД (відсутні у довіднику) не імпортуються;
 • значення полів Ставка ПДВ або Ставка акцизного податку відсутні у довіднику ПРРО;
 • ставка збору акцизного податку не дорівнює 5%;
 • значення ставки ПДВ не відповідає системним значенням (20%, 14%, 7%, 0%, Звільнені від оподатк., Неоподатк.);
 • разом зі ставкою ПДВ 14% вказано ставку акцизного податку або збору ПФ;
 • одночасно зазначено ставку збору ПФ і ставку Акцизного податку товар імпортовано не буде;
 • встановлено значення ставки збору ПФ відмінне від 7,5%;
 • якщо поле Одиниця виміру у файлі не містить значень, або значення не відповідає жодному у Класифікаторі системи позначень одиниць вимірювання;
 • поля Ціна придбання та Ціна продажу повинні містити додатне число з цілою частиною до 7 знаків (9999999,99), дробова частина повинна містити не більше 2 знаків після коми, в інакшому випадку записи імпортовані не будуть.
 • поле Тип містить значення «1» та заповнено поле ДКПП;
 • поле Тип містить значення «2» та заповнено поля (одночасно або одне із):
  •   УКТЗЕД;
  •   Ставка акцизного податку;
  •   Літера ставки акцизного податку;
 • поле Тип містить значення «3» та заповнено поле (одночасно або одне із):
  •   УКТЗЕД;
  •   Ставка акцизного податку;
  •   Літера ставки акцизного податку.

  Як виконати імпорт - дивіться тут.

Інші статті

склад
Переміщення та повернення товарів між суб’єктами господарювання
Якщо вам потрібно оформити передачу товарів від одного суб’єкта господарювання до іншого, скористайтесь спеціальним майстром оформлення товарообігу. Передавати товари можна виключн...
Детальніше
робота в касі
Списання товарів в модулі "Склад"
Якщо у залишках є певна кількість товарів, яка з якихось причин потребує вилучення зі складу, скористайтесь процедурою списання товарів. Для цього у розділі «Склад» у кабінеті кори...
Детальніше
склад
Надходження на склад в Cashalot
У ПРРО Cashalot додано модуль «Склад», який доступний для всіх користувачів у бетаверсії і дає змогу контролювати залишки товарів і забезпечувати відповідність їх облікової кількос...
Детальніше
робота в касі
Як створити акт інвентаризації в Cashalot?
Для пошуку розбіжностей між фактичною та обліковою кількістю товарів, відповідальними особами на господарській одиниці проводиться інвентаризація. У кабінеті користувача Cashalot,...
Детальніше
склад
Вимоги до заповнення файлу для імпорту номенклатури
Імпорт здійснюється із файлу Excel (формату .xls та .xlsx) або файлів формату .csv, що містять перелік товарних позицій та їх основні параметри (найменування, артикул, одиниця вимі...
Детальніше
Cashälot
в ефірі