СГ перейшов на ставку 2% єдиного податку: чи треба здійснювати перереєстрацію РРО/ПРРО?

28.03.2023
499

Нагадаємо нашим читачам, що особі, яка реєструється як платник ПДВ, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку.

Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.

Використання індивідуального податкового номера, наданого при реєстрації, є обов’язковим при оформленні й користуванні всіма видами документів, пов’язаних із розрахунками при придбанні товарів, обліком, звітністю про ПДВ, оформленні податкового кредиту.

Згідно з пп. 9.5 п. 9 підрозд. 8 розд. XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. XX ПКУ, звільняються від обов’язку нарахування та сплати ПДВ за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, та при ввезенні товарів на митну територію України, а також від подання податкової звітності з ПДВ, а їх реєстрація платником ПДВ є призупиненою.

Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. XX ПКУ, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання цих особливостей оподаткування, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. XX ПКУ.

Тобто, для суб’єктів господарювання, які обирають третю групу єдиного податку зі ставкою 2%, та на час переходу на спрощену систему оподаткування перебувають у статусі платника ПДВ, реєстрація платника ПДВ не анулюється.

Правові відносини у сфері застосування РРО та ПРРО встановлені Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 року № 265/95-ВР (далі – Закон № 265).

Форма та зміст розрахункового документа встановлені Положенням про форму та зміст розрахункових документів/електронних розрахункових документів, затвердженим наказом Мінфіну від 21.01.2016 № 13 (далі – Положення № 13).

Відповідно до п. 2 розд. II Положення № 13 для суб’єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ, обов’язковим реквізитом фіскального касового чека на товари (послуги) є, зокрема, індивідуальний податковий номер платника ПДВ.

Процедури реєстрації/перереєстрації/скасування реєстрації РРО та ПРРО регулюються порядками, що розроблені відповідно до ст. 7 Закону № 265, зокрема:

  • для РРО – Порядком реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженим наказом Мінфіну від 14.06.2016 № 547 «Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій» із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 547);
  • для ПРРО – Порядком реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженим наказом Мінфіну від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547» (далі – Порядок № 317).

Згідно з п. 2 глави 3 розд. II Порядку № 547 у разі зміни даних щодо суб’єкта господарювання, які зазначаються в реєстраційному посвідченні (податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті, найменування (прізвище, ім’я, по батькові), суб’єкт господарювання або представник суб’єкта господарювання протягом п’яти робочих днів, що настають за днем, коли виникли зміни або інші підстави для заміни реєстраційного посвідчення, подає до контролюючого органу за місцем реєстрації РРО заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО (ідентифікатор J/F1311405) (додаток 1 до Порядку № 547) з позначкою «Перереєстрація» із зазначенням причини перереєстрації, реєстраційне посвідчення.

Перереєстрація ПРРО здійснюється у разі зміни найменування (прізвища, імені, по батькові (за наявності) або податкового номера суб’єкта господарювання (без державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця), найменування або адреси господарської одиниці, де використовується ПРРО (п. 8 розд. II Порядку № 317).

Пунктом 9 розд. II Порядку № 317 передбачено, що заява про внесення змін у дані про ПРРО подається у разі змін даних, що вказуються у заяві про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (додаток 1 до Порядку № 317) (далі – заява № 1-ПРРО), що не потребують перереєстрації (зміни назви ПРРО тощо).

Отже, у разі присвоєння/анулювання індивідуального податкового номера платника ПДВ суб’єкт господарювання, який є користувачем ПРРО, подає заяву № 1-ПРРО (ідентифікатор форми J/F 1316604) з позначкою «Зміни (крім перереєстрації)» та у розд. 2 «Дані щодо суб’єкта господарювання» заяви № 1-ПРРО зазначає відповідні дані, що відповідають вказаним змінам.

Інші новини

17.02.2023
Про застосування на господарській одиниці ФОП-єдинника РРО та/або ПРРО
ФОП-єдинник здійснює реалізацію супутніх товарів за готівку, та технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, в безготівковій формі, шляхом внесення готі...
Детальніше
05.06.2023
Застосування РРО у разі реалізації путівок
Чи застосовується РРО при проведенні розрахунку в касі підприємства з часткової оплати вартості путівки ФСС з тимчасової втрати працездатності?
Детальніше
20.05.2024
Що робити, якщо сформований Зет-звіт некоректно відображається в Е-кабінеті?
Які дії СГ, який направляв Зет-звіти сформовані РРО/ПРРО до фіскального сервера, однак в е-кабінеті інформація щодо таких звітів відображається не в повному обсязі?
Детальніше
04.11.2022
Коли можна не застосовувати РРО/ПРРО Інтернет-магазинам?
В яких випадках можна не застосовувати РРО/ПРРО Інтернет-магазинам? Нагадаємо нашим читачам, що використання РРО та/або програмних РРО в Інтернет-магазинах залежить від того, у які...
Детальніше
Cashälot
в ефірі